Opis prac

Extra Usługi

Ponadto oferujemy:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • doradztwo w zakresie przepisów o rachunkowości,
  • ocenę zgodności stosowanych w jednostkach systemów komputerowych z przepisami dotyczącymi wymogów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • sporządzanie różnorodnych analiz, ściśle związanych ze sprawozdaniami finansowymi,
  • służymy pomocą przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wraz z wymaganą liczbą załączników.

Polecamy Państwu nasze usługi. Oczekujemy na wiadomość od Państwa. Chętnie służymy wszelkimi wyjaśnieniami związanymi z przedstawioną Państwu ofertą.

Jesteśmy konkurencyjni. Państwa zlecenie wykonamy terminowo i solidnie.