Opis prac

Extra Usługi

Opis prac w zakresie analizy ksiąg rachunkowych.

Analiza ksiąg rachunkowych podzielona została na dwa etapy:     wstępny i zasadniczy

Metodologia etapu wstępnego:

  • wstępne rozpoznanie obszarów działalności jednostki oraz sposobów jej realizacji, wstępny analityczny przegląd ksiąg rachunkowych i grup operacji oraz ich wzajemnych relacji,
  • analiza i ocena środowiska kontroli wewnętrznej,
  • ocena systemu rachunkowości wyrażonego w zakładowym planie kont i innych dokumentach wewnętrznych,

Metodologia etapu zasadniczego:

  • właściwa analiza prawidłowości i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • sporządzenie raportu z analizy ksiąg rachunkowych