Etap wstępny

Etap zasadniczy

Terminarz Badania

Ankieta

 

Ankieta

Celem otrzymania oferty cenowej, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie do naszego biura via e-mail (audit@c-land.com.pl), 
fax ( /22/ 836 01 46), lub tradycyjną pocztą na adres:
Audit C-Land Sp. z o.o.  01-437 Warszawa ul. Bolecha 68.

Cena badania kalkulowana jest na podstawie danych zawartych w ankiecie z uwzględnieniem złożoności problemów i wielkości Jednostki badanej.

ANKIETA    (60kB)