Charakterystyka

Przedmiot i Zakres

Kwalifikacje

Badania i Szkolenia

Badania i Szkolenia 

Za 2005 r. badaliśmy między innymi sprawozdania finansowe takich firm jak:
- Gorenje Polska
- PROFIL Sp. z o.o.
- Zakłady Farmaceutyczne "UNIA"
- PLANETA Sp. z o.o.
- PKP CARGO Sp. z o.o.
- Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
- ZHERMAPOL Sp. z o.o.
- Fundusz Wspomagania Wsi

Pracownicy AUDIT C-LAND Sp. z o.o. prowadzą szkolenia na kursach i warsztatach dla głównych księgowych oraz biegłych rewidentów w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/O w Warszawie.

Główne tematy szkoleń to:

- ewidencja i rozliczanie funduszy pomocowych
- projekty współfinansowane ze środków UE
- ordynacja podatkowa
- podatki
- bilans dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych