Etap wstępny

Etap zasadniczy

Terminarz Badania

Ankieta

 

 

OPIS METODOLOGII PRAC W ZAKRESIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI.


Podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest stwierdzenie kompletności i rzetelności danych wykazanych w tym sprawozdaniu.
Metodologia badania sprawozdania finansowego jest podzielona na dwa podstawowe etapy: wstępny i zasadniczy.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty cenowej, prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie do naszego biura.