Charakterystyka

Przedmiot i Zakres

Kwalifikacje

Badania i Szkolenia

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI AUDIT C-LAND Sp. z o. o. 

     AUDIT C-LAND jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Funkcjonuje na polskim rynku już od 1992 roku. Zgodnie z wymogami prawa zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, w rejestrze handlowym Dział B Nr 34033, a w 2002r. uzyskała wpis do KRS - Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS : 0000134723.
Spółka stale rozwija się, co przejawia się przede wszystkim zwiększeniem liczby klientów.
  Pierwszy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych AUDIT C-LAND uzyskał dnia 31 maja 1993 roku. Po zmianie przepisów, uchwałą Prezydium Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z września 1995 roku spółka uzyskała wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 826. 
Rocznie wykonujemy badanie kilkudziesięciu sprawozdań finansowych. Badania przeprowadzają osobiście biegli rewidenci. Prace pomocnicze wykonują doświadczeni asystenci biegłego rewidenta.