Charakterystyka

Przedmiot i Zakres

Kwalifikacje

Badania i Szkolenia

 

AUDIT C-LAND Sp. z o. o. 
(od 1992 roku ) oferuje:

  • badania sprawozdań finansowych
  • doradztwo finansowe
  • analiza układu zakł. planu kont z uwzględnieniem przepisów podatkowych 
  • ocena zgodności stosowanych systemów komputerowych z przepisami dotyczącymi wymogów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych


Jesteśmy elastyczni. Realizujemy wszystkie otrzymane zlecenia oraz dostosowujemy się do wymagań stawianych przez naszych Klientów.