Charakterystyka

Przedmiot i Zakres

Kwalifikacje

Badania i Szkolenia

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI AUDIT C-Land Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest analiza i badanie sprawozdań finansowych oraz usługi w zakresie doradztwa i sporządzania różnorodnych analiz, związanych ściśle ze sprawozdaniami finansowymi. 
Przyjmujemy zlecenia na badanie ksiąg rachunkowych, oraz audyt projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.
   Zajmujemy się doradztwem i konsultacjami w zakresie przepisów podatkowych i przepisów dotyczących rachunkowości jednostek gospodarczych. Przygotowujemy również oceny zgodności stosowanych w jednostkach systemów komputerowych z przepisami dotyczącymi wymogów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W ciągu naszej wieloletniej praktyki rewizyjnej przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych ponad stu firm. Badaliśmy bilanse spółek prawa handlowego, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, przedsiębiorstw państwowych, instytutów naukowo - badawczych, fundacji i wielu innych.
Oprócz badań sprawozdań finansowych sporządzamy szeroko rozumiane analizy finansowe. Od kilku lat realizujemy zlecenia z Funduszu Współpracy oraz PARP w zakresie wykorzystania środków pomocowych.   >>>