Etap wstępny

Etap zasadniczy

Terminarz Badania

Ankieta


Termin rozpoczęcia badania i przewidywany czas jego przeprowadzenia.

Przewidywany harmonogram prac składa się z następujących etapów:
  • kontrola i nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia inwentaryzacji   składników majątku jednostki,
  • przeprowadzenie badania wstępnego sprawozdania finansowego jednostki,
  • przeprowadzenie badania zasadniczego sprawozdania finansowego jednostki,
  • sporządzenie raportu z badania.


Nadzór nad procesem inwentaryzacji oraz badanie wstępne rozpoczynamy przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za badany okres.
Termin rozpoczęcia i zakończenia badania do uzgodnienia.